Privatumo politika - ETNA polistireninis putplastis - UAB Prestėja

Perkamiausios

1. Ši privatumo politika reglamentuoja  elektroninės parduotuvės “putu-polistirolas.lt” (adresas https://putu-polistirolas.lt) kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

3. Elektroninė parduotuvė  putu-polistirolas.lt” vadovaujasi pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai; 
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų savininkas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų savininkas;
3.4. Asmens duomenys saugojami ne vienerius metus po paskutinio apsipirkimo  elektroninėje parduotuvėje.
3.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. juridiniai asmenys.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. Elektroninė parduotuvė putu-polistirolas.lt”  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 
5.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 

6. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

7. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis elektroninė parduotuvė “kaminai-niko.lt”  įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. Elektroninė parduotuvė putu-polistirolas.lt” (adresas https://putu-polistirolas.lt/) neperduoda jokios informacijos trečiosioms šalims.


Sekite mus „Facebook“